NASZA OFERTA

Oferta  działalności statutowej Stowarzyszenia – odpłatnej

 

Udzielania odpłatnych lekcji śpiewu wg cennika 80 zł za godzinę zegarową i 70 zł za godzinę lekcyjną w przypadku zajęć indywidualnych. W przypadku zajęć grupowych dla dwuosobowych grup 50 zł od osoby za godzinę zegarową i 40 zł za godzinę lekcyjną (45 minut).

 

Gry na instrumentach (na gitarze klasycznej, elektrycznej, akustycznej i basowej) według cennika 80 zł za godzinę zegarową i 70 zł za godzinę lekcyjną w przypadku zajęć indywidualnych. W przypadku zajęć grupowych 50 zł za godzinę zegarową i 40 zł za godzinę lekcyjną.

 

Organizacja imprez z oprawą muzyczną (np. imprezy biznesowe, imprezy okolicznościowe w lokalach, dworach, pensjonatach). Cena usługi będzie uzależniona od czasu jej trwania, ilości osób zaangażowanych w oprawę muzyczną, kosztów dojazdu oraz kosztów nagłośnienia, np.: duet wokalno – gitarowy- 3 godziny koncertu w lokalu, z własnym sprzętem muzycznym 500zł + zwrot kosztów dojazdu.

 

Organizacja koncertów (kompleksowa lub na konkretnie zlecone zadania). Cena usługi będzie uzależniona od ilości zaangażowanych osób, wymagań zlecającego, od kosztów nagłośnienia i dojazdów, np.: koncert chóru gospel (20 osób, 70 minut) organizowany z okazji Świąt Wielkanocnych, 5 tysięcy złotych dla zespołu i obsługi + zwrot kosztów dojazdu.

 

Organizacja warsztatów wokalnych dla wybranej grupy zainteresowanych osób. Pięciodniowe warsztaty dla dzieci do lat osiemnastu, 5 godzin dziennie, w tym zajęcia indywidualne i zbiorowe z emisji głosu, interpretacji utworu, prawidłowego oddychania, dykcji, harmonii, rytmiki, w cenie 5 dni x 5 godzin x 30zł za godzinę = 750zł. Wszystkie zajęcia prowadzone przez wysoko wykwalifikowaną kadrę instruktorską. Plus koszt wynajmu sal według cennika instytucji wynajmującej.

 

Organizacja warsztatów z ruchu scenicznego dla grup zorganizowanych dla wokalistów, uczestników konkursów i przeglądów muzycznych, kandydatów na uczelnie artystyczne, aktorów i innych zainteresowanych osób. 5 godzin warsztatów 120 zł od uczestnika przy grupie minimum 10 osób.

 

Zajęcia animacji muzycznej dla dzieci i osób wypoczywających w ośrodkach wczasowych. Koszt zajęć uzależniony jest od ilości uczestników oraz czasu prowadzenia zajęć 120 zł za godzinę zegarową- od grupy.

 

Zajęcia umuzykalniające dla dzieci w szkołach i przedszkolach, związane z prezentacją instrumentów i głosów ludzkich. Cena zajęć 18 zł od dziecka.

 

Wynajem sprzętu muzycznego. W zestawie:

  •  HK Audio PR: 012 D kolumna głośnikowa – 2 szt.
  •  HK Audio PR:018SA kolumna głośnikowa aktywna – 1 szt.
  •  Statyw kolumny Gravity GSS521 2B – 2 szt.
  •  Pokrowiec na kolumnę – 3 szt.
  •  Alien & Heath ZED 16 FX/X mikser – 1 szt.
  •  Zestaw mikrofonowy, bezprzewodowy  UR-230D Relacart – 2 szt.

Cena wynajmu 800 zł za koncert za cały zestaw.                                                            

 

Wynajem instrumentu muzycznego – pianino cyfrowe Casjo PX-S1000 BK.

Cena do uzgodnienia w zależności od czasu wynajmu.

 

Wynajem sprzętu multimedialnego:

  •  Projektor Epson EX-TW 5650
  •  Ekran EVTAK  

Cena wynajmu 80 zł/ dzień.

Wynajem reflektorów scenicznych 2 szt

LED  Cena za wynajem 50zł za imprezę.

Przygotowanie do egzaminów do szkół i na uczelnie, gdzie wymaganym przedmiotem jest śpiew lub gra na instrumencie. Lekcja indywidualna w cenie 80zł za godzinę zegarową i 60zł za godzinę lekcyjną.

 

Diagnozowanie problemów z głosem, rehabilitacja głosu. Lekcja indywidualna w cenie 80zł za godzinę zegarową i 60zł za godzinę lekcyjną.

 

Organizowanie wyjazdowych warsztatów muzycznych w formie letniego i zimowego wypoczynku. Koszt wypoczynku uzależniony jest od kosztu pobytu w ośrodku, rodzaju zajęć oraz atrakcji turystyczno-wypoczynkowych. Szacowane koszty na podstawie ośrodka w  Piwnicznej Zdroju – siedem dób hotelowych + zajęcia muzyczne indywidualne i grupowe (7 h dziennie) + atrakcje turystyczne to 1650 zł od uczestnika. Ostateczna cena uzależniona od cennika wynajmowanego ośrodka.

 

Konsultacje w dziedzinie rozwoju muzycznego dla dzieci, młodzieży  i dorosłych                       

1 godzina lekcyjna 80 zł od osoby.

Prowadzenie bali noworocznych dla dzieci przez animatorów kultury.                                           

200 zł za godzinę + zwrot kosztów dojazdu.

 

Prowadzenie festynów okolicznościowych przez profesjonalnych prezenterów (telewizyjnych, radiowych). Koszt w zależności od budżetu organizatora, celu imprezy, oraz ilości zatrudnionych osób+ zwrot kosztów dojazdu.

 

Warsztaty teatralne dla nauczycieli w zakresie pisania scenariuszy, reżyserii spektaklu+  materiały dydaktyczne. Dla minimum 10 osób – 10 godzin przez 2 dni koszt 160 zł od osoby + zwrot kosztów dojazdu.(Tematyka warsztatów może być poszerzona o inne zagadnienia w zakresie potrzeb zamawiającego).

 

Warsztaty muzyczne dla nauczycieli nauczania wczesnoszkolnego oraz wychowania przedszkolnego w zakresie: emisji głosu, doboru muzycznego repertuaru dziecięcego, ruchu scenicznego, przygotowania kostiumów do przedstawień + pakiet materiałów szkoleniowych. Dla grupy 10-15 osób 6 godzin zegarowych (zajęcia jednodniowe) 200 zł od osoby + zwrot kosztów dojazdu.

 

Prowadzenie zajęć z profilaktyki uzależnień dla dzieci i młodzieży w grupach wiekowych 10-15 lat i 16- 20 lat w szkołach , ośrodkach opiekuńczo- wychowawczych. Program oparty o personalizm chrześcijański. Zajęcia 1-2 godziny zegarowe, grupa minimum 50 osób cena do uzgodnienia + zwrot kosztów dojazdu.

 

Prowadzenie zajęć z profilaktyki uzależnień dla nauczycieli i rodziców. Program oparty o personalizm chrześcijański. Zajęcia 2 godziny zegarowe, grupa minimum 20 osób cena 1000zł za całą grupę +zwrot kosztów dojazdu.

 

Organizowanie koncertów tematycznych. Tytuły koncertów z cyklu „Spotkania z poezją i muzyką” pt.:  „Lata 20, lata 30”,  „ Koncert muzyki filmowej”, „Koncert muzyki Volta Disneya”. Koncerty dla: organizacji, firm, ludności danej miejscowości. Kompleksowa obsługa ( wynajem sali, catering -25zł/ os, czytanie wierszy, oprawa muzyczna). Koszt koncertu uzależniony będzie od ilości wykonawców, ilości sprzętu potrzebnego do jego realizacji(posiadamy własne pełne nagłośnienie),kosztów wynajmu sali koncertowej oraz innych wymagań zlecającego +zwrot kosztów dojazdu.

 

Prowadzenie żywych lekcji historii „Odkrywamy tajemnice Średniowiecza” upowszechniających tradycje narodowe oraz pielęgnujących polskość. Żywe lekcje historii prowadzone przez rekonstruktorów historycznych dla dzieci i młodzieży prowadzone mogą być w szkołach, ośrodkach opiekuńczo-wychowawczych, ośrodkach kultury oraz na festynach, jarmarkach i imprezach okolicznościowych. (Dysponujemy stylizowanymi na epokę Średniowiecza rekwizytami- bronią, przedmiotami codziennego użytku, strojami, prezentacją multimedialną itp.).                                        

Koszt 15 zł od dziecka dla minimum 50 osób + zwrot kosztów dojazdu.

Zwrot kosztów dojazdu-cena uzależniona od cenników operatorów komunikacji publicznej.