NASZE PROJEKTY

Książeczki do biblioteczki

„MAMY SKRZYDŁA – NOWE MOŻLIWOŚCI”

Stowarzyszenie ” Dzieci Mają Skrzydła” w okresie od 16.06.2020 do 09.10.2020  realizowało inicjatywę w obszarze ekonomii społecznej pt.:„ Mamy skrzydła-nowe możliwości”.  Projekt był realizowany w ramach Programu Grantowego Małopolskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Sądecki, przy wsparciu Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. 

W ramach projektu w dniach 19 i 20.08.2020r zostały przeprowadzone nieodpłatne warsztaty w ruchu scenicznego dla dzieci i młodzieży. Warsztaty odbyły się w Miejskim Ośrodku Kultury w Nowym Sączu. Do udziału w zajęciach zostały zaproszone utalentowane muzycznie dzieci i młodzież podopieczni Stowarzyszenia oraz wychowankowie partnerów inicjatywy: Miejskiego Ośrodka Kultury, Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych i Pałacu Młodzieży w Nowym Sączu. Oferta  była także  skierowana do dzieci i młodzieży utalentowanej artystycznie z terenu Nowego Sącza i promowana  przez Centrum Informacji Turystycznej również w mediach społecznościowych. Warsztaty przeprowadziła aktorka, instruktorka, trenerka i animatorka kultury- członek Stowarzyszenia “ Dzieci Mają Skrzydła ”. Podczas dwudniowych warsztatów 40 uczestników pracowało nad ruchem  scenicznym, artystycznymi środkami wyrazu, prezentacjami scenicznymi, doskonaliło warsztat sceniczny, realizowało marzenia i pasje muzyczne. W ramach realizacji inicjatywy w dniach 28-29.09.2020r odbyło się szkolenie dla członków Stowarzyszenia na temat kompleksowej organizacji imprez kulturalnych- Event Promotion. Szkolenie dało możliwości do rozwoju osobistego uczestników, poszerzenia oferty organizacji i realizacji celów Stowarzyszenia. W ramach projektu  został zakupiony sprzęt muzyczny i multimedialny na potrzeby warsztatów i szkolenia. Wszystkie zaplanowane w projekcie cele zostały z sukcesem zrealizowane.

„Odkrywanie i promowanie talentów – edukacja kulturowa”

Stowarzyszenie ” Dzieci Mają Skrzydła” w okresie od 02.01.2018 do  28.04.2018r  realizowało inicjatywę w obszarze ekonomii społecznej pt: ” Odkrywanie i promowanie talentów- edukacja kulturowa”. Projekt realizowany był w ramach Programu Grantowego Małopolskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Sadecki, przy wsparciu Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.W ramach projektu dnia 1.02.2018 roku odbył się Koncert Noworoczny w Małopolskim Centrum Kultury Sokół w Nowym Sączu, w którym  wzięło udział 59 uczestników.- zespoły muzyczne i soliści.

Do udziału w koncercie zostały zaproszone utalentowane muzycznie dzieci i młodzież z lokalnych placówek kultury, szkół podstawowych, gimnazjów i liceów z terenów Nowego Sącza i okolic. 24 uczestników koncertu wzięło udział w nieodpłatnych warsztatach muzycznych poprzedzających występ. Zajęcia były  prowadzone przez instruktorów i trenerów- członków Stowarzyszenia „Dzieci Mają Skrzydła”. Koncert Noworoczny zgromadził liczną publiczność (280 osób). W ramach projektu na potrzeby koncertu i realizacji dalszych podobnych inicjatyw został zakupiony sprzęt nagłaśniający. Podjęta inicjatywa popularyzacji talentów dzieci i młodzieży wykazała, że istnieje potrzeba cyklicznego prowadzenia koncertów i warsztatów muzycznych dla ludności Nowego Sącza i okolic.

„Spotkania z poezją i muzyką”

Stowarzyszenie „Dzieci Mają Skrzydła” w okresie od 01.09.2018 do 30.11. 2018 roku  realizowało inicjatywę w obszarze ekonomii społecznej pt: „Spotkania z poezją i muzyką”. Projekt realizowany był w ramach Programu Grantowego Małopolskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej- Subregion Sądecki, przy wsparciu Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach projektu dnia 2 października 2018 roku odbył się Koncert z cyklu „Spotkania z poezją i muzyką” pod tytułem „Miłość w poezji i muzyce”.

W koncercie, który odbył się  Małopolskim Centrum Kultury Sokół  w Nowym Sączu wzięło udział 17 uczestników- muzyków i poetów. Do udziału w koncercie zostały zaproszone utalentowane muzycznie dzieci i młodzież  z terenów Nowego Sącza i okolic. Uczestnicy zostali przygotowani przez instruktorów i trenerów Stowarzyszenia „Dzieci  Mają Skrzydła”. Spotkanie miało charakter  spektaklu teatralnego w którym temat miłości przedstawiony był  w wielu aspektach. Zaprezentowano  w nim klasykę poezji oraz twórczość poetycką utalentowanych Sądeczan. Koncert  był otwarty dla wszystkich miłośników poezji i muzyki. Zgromadził około 90 osób.  W ramach projektu na potrzeby koncertu i realizacji dalszych podobnych inicjatyw zostały zakupione dwa zestawy mikrofonów. Podjęta inicjatywa wykazała potrzebę  cyklicznego prowadzenia koncertów  o podobnym charakterze dla ludności Nowego Sącza i okolic.