Sto lat teamu ludzie o wielkim sercu utworzyli Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Nowym Sączu, którego celem było wspieranie dzieci, opieka nad nimi, ich wychowanie oraz realizowanie różnych form pomocy dzieciom. Przez lata zaopiekowane przez TPD dzieci otrzymywały pomoc i wsparcie. Powołano Rzecznika Praw Dziecka, który od wielu lat broni praw dzieci realizując postulaty Konwencji o Prawach Dziecka.

6 listopada 2019 r. w Nowym Sączu odbyło się Jubileuszowe spotkanie z udziałem licznie zgromadzonych gości. Oprawę muzyczną na tę okoliczność przygotował instruktor muzyczny Krzysztof Szczypuła. Z ciekawym repertuarem wystąpili podopieczni Stowarzyszenia Dzieci Mają Skrzydła. Aneta Siedlarz, Irenka Michalska, Kamil Podobiński, Dominika Głód, Wojtek Skałka, Ola Konar,   wykonali utwory, które na długo zostaną w pamięci.

Wśród wzruszeń, wspomnień, podziękowań rozdano nagrody i odznaczenia za społeczną pracę na rzecz dzieci. Zarząd Małopolskiego Oddziału Regionalnego TPD odznaczył wyjątkową Odznaką Przyjaciela Dziecka za wkład pracy w wychowanie i nauczanie dzieci nauczycielkę SP2, Prezesa Stowarzyszenia Dzieci Mają Skrzydła Beatę Szczypułę. Życzymy TPD kolejnych stu lat w gronie przyjaciół dzieci i życzliwych ludzi!

0
Dodaj komentarzx