Zrobiliśmy to! Warsztaty z ruchu scenicznego dla dzieci i młodzieży, które odbyły się w Miejskim Ośrodku Kultury w Nowym Sączu w dniach 19 i 20 sierpnia 2020r pozostaną na długo w naszej pamięci. Wśród 40 uczestników znalazła się młodzież i dzieci z terenu Nowego Sącza w tym z grup wokalnych i teatralnych MOK-u.

Warsztaty prowadzone przez  aktorkę, reżyserkę sztuk teatralnych i animatora kultury Panią Elwirę Michalską przybliżyły uczestnikom temat pracy nad artystycznymi środkami wyrazu,  prezentacji scenicznych, ruchu scenicznego, interpretacji utworów muzycznych, budowania postaci scenicznej, ćwiczeń emocjonalnej spontaniczności scenicznej, pracy nad warsztatem muzycznym, ćwiczeń przekazywania emocji gestem, szukania autentyczności i prawdy scenicznej.

Uczestnicy mieli możliwość zaprezentować swoje muzyczne talenty i skorzystać z profesjonalnych rad dotyczących wyżej wymienionych zagadnień. Ogromnym zainteresowaniem cieszyła się prezentacja multimedialna na temat historii piosenki aktorskiej, kabaretowej i poetyckiej, którą rozpoczęło się spotkanie. W miłej atmosferze, uczestnicy warsztatów wymieniali doświadczenia sceniczne, ćwiczyli spontaniczność artystyczną, prezentowali umiejętności sceniczne wzbogacone o nowe doświadczenia oraz zdobytą wiedzę. Wszyscy jednogłośnie zadeklarowali udział w kolejnej edycji takich warsztatów!

1
0
Dodaj komentarzx