Stowarzyszenie „Dzieci Mają Skrzydła” w okresie od 16.06.2020 do 09.10.2020 realizowało inicjatywę w obszarze ekonomii społecznej pt.: „ Mamy skrzydła – nowe możliwości”. Projekt był realizowany w ramach Programu Grantowego Małopolskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Sądecki, przy wsparciu Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach realizowanego projektu w dniach 28-29.09.2020r odbyło się szkolenie dla członków Stowarzyszenia w zakresie kompleksowej organizacji imprez kulturalnych – Event Promotion. Szkolenie dało możliwości do rozwoju osobistego uczestników i  poszerzenia oferty organizacji. Profesjonalnie przekazana wiedza z pewnością przyczyni się do podniesienia jakości świadczonych usług w obszarze kompleksowej organizacji imprez kulturalnych. Dzięki szkoleniu zostały wytyczone nowe obszary i możliwości realizacji celów Stowarzyszenia. 

0
Dodaj komentarzx