Rozpoczynamy współpracę ze Stowarzyszeniem Polska 2050 w USA.
Wznosimy się wyżej i wyżej!
Realizując statutowe cele naszego Stowarzyszenia „Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej oraz propagowanie działań na rzecz promocji kultury Rzeczpospolitej Polski za granicą Polski” dnia 10.04.2021r. spotkaniem online z przedstawicielami Stowarzyszenia Polska 2050 w Stanach Zjednoczonych zrzeszającym Polaków za granicami naszego kraju rozpoczęliśmy wyjątkową współpracę w dziedzinie edukacji i kultury. Stowarzyszenie Dzieci Mają Skrzydła zaproponowało współpracę w realizacji następujących, ważnych projektów:
1. Pomoc w dostępie do materiałów edukacyjnych wydawnictw szkolnych dla nauczycieli i uczniów sobotnich szkół dla dzieci emigrantów z Polski na razie w formie materiałów zdalnych- docelowo pakietów szkolnych w wersji papierowej do nauczania języka polskiego.
2. Zorganizowanie w salach lekcyjnych sobotnich szkół dla polskich dzieci biblioteczek książek polskich. Pozyskanie książek w tym celu od wydawnictw z Polski.
3. Prowadzenie zajęć muzycznych ze śpiewu i nauki gry na gitarze dla utalentowanych dzieci i młodzieży polskich emigrantów, których sytuacja materialna nie pozwala na sfinansowanie takich zajęć w USA. Koordynatorem w USA Została Beata Olson z Kalifornii a w Polsce Beata Szczypuła.
Rozpoczęliśmy działania i jesteśmy poruszeni faktem, jak wiele wydawnictw w Polsce odpowiedziało na nasz książkowy apel. Dotąd otrzymaliśmy nieodpłatnie 250 nowych książek w tym lektury szkolne, książeczki do nauki czytania, literaturę dla dzieci i młodzieży. Jesteśmy bardzo wdzięczni wydawnictwom:  ” Znak”, „Pryzmat”, ” Olimp”, „Agora”, „HarperCollins Polska” za przesłane książki po które będą sięgały polskie dzieci w sobotnich szkołach. W klasach szkolnych powstaną wymarzone biblioteczki polskiej literatury o którą w USA bardzo trudno.
Takie działania dodają skrzydeł! Przed nami znacznie więcej, bo wokół wielu ludzi dobrej woli!
0
Dodaj komentarzx